21_big
Allahabad
Uttar Pradesh
Varanasi_1
Varanasi
Uttar Pradesh
Radha_Syamasundar_Vrindavan_Radhastami_2004
Mathura – Vrindavan
Uttar Pradesh
Taj_Mahal_in_March_2004
Agra
Uttar Pradesh
800px-Water_body_within_the_Sariska_Reserve_Rajasthan
Sariska
Rajasthan
Jaisalmer_Amar_Sagar
Jaisalmer
Rajasthan
UmaidBhawan_Exterior_1
Jodhpur
Rajasthan
Nakki_Lake_from_Mount_Abu_Wildlife_Sanctuary
Mount Abu
Rajasthan
Udaipur_Lake_Palace
Udaipur
Rajasthan
Mayo_college_in_a_sunny_day
Ajmer – Pushkar
Rajasthan
Hawa_Mahal_Jaipur_India
Jaipur
Rajasthan
Lord_Amarnath
Amarnath Yatra
Jammu & Kashmir